Trang chủ / Bảng giá / Bảng giá Chữ ký số cá nhân

Bảng giá Chữ ký số cá nhân

 
Công ty Cổ phần ICORP trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chữ ký số I-CA dành cho Cá nhân như sau:
 
Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân đăng ký mới:
 
Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 300.000 300.000 300.000
Giá trước thuế 800.000 1.100.000 1.400.000
VAT(10%) 80.000 110.000 140.000
Tổng thanh toán 880.000 1.210.000 1.540.000

 

Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 0 0 0
Giá trước thuế 500.000 800.000 1.100.000
VAT(10%) 50.000 80.000 110.000
Tổng thanh toán 550.000 880.000 1.210.000