Trang chủ / Bảng giá / Bảng giá Chữ ký số doanh nghiệp

Bảng giá Chữ ký số doanh nghiệp

 
Công ty Cổ phần ICORP trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chữ ký số I-CA dành cho tổ chức/doanh nghiệp như sau:
 
Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
 
Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
Giá dịch vụ 1.160.000 2.000.000 2.800.000 3.000.000
Token 500.000 500.000 0 0
Giá trước thuế 1.660.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000
VAT(10%) 166.000 250.000 280.000 300.000
Tổng thanh toán 1.826.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000

 

Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 1.160.000 1.990.000 2.600.000
Token 0 0 0
Giá trước thuế 1.160.000 1.990.000 2.600.000
VAT(10%) 116.000 199.000 260.000
Tổng thanh toán 1.276.000 2.189.000 2.860.000