Trang chủ / Sản phẩm / Chữ ký số cá nhân

Chữ ký số cá nhân

Chữ ký số cá nhân là một dạng chữ ký điện tử, được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và có giá trị pháp lý. Đây là giải pháp hiệu quả nhất cho mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường Internet và còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác.

Chứng thư số dành cho Cá nhân là loại chứng thư số được cấp cho những người dùng cá nhân độc lập, không thuộc Tổ chức, doanh nghiệp. Khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay của người đó.

Cặp khóa và chứng thư số này được chứa trong thiết bị PKI chuyên dụng như PKI Token hoặc Smartcard.

Những ứng dụng giao dịch trực tuyến điển hình của dịch vụ chữ ký số dành cho cá nhân: khai và nộp thuế điện tử cá nhân, Internet Banking, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, email, …