Trang chủ / Hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ

Tra cứu kết quả nộp hồ sơ giấy
Tải biểu mẫu hồ sơ chữ ký số
Gửi hồ sơ bản Scan

01 bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng ký số I-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

   - 01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

Vui lòng nhập Mã số thuế để kiểm tra

Tên đơn vị
Kết quả

01 bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chữ thư số I-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

   - 01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

Vui lòng nhập đúng Mã số thuế của đơn vị để tải mẫu hồ sơ

Tên đơn vị
Tải biểu mẫu
Tải Giấy đăng ký cấp chứng thư số I-CA
Tải Giấy xác nhận thông tin khách hàng

Lưu ý: Đơn vị hoàn thiện các thông tin còn thiếu. Không chỉnh sửa thông tin ngày tháng trên biểu mẫu.

Đơn vị gửi bản cứng về I-CA trong vòng 05 ngày để cập nhật mở khóa chính thức.

01 bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng ký số I-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

   - 01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

Vui lòng nhập chính xác các thông tin dưới đây trước khi gửi hồ sơ qua mạng. Không gửi file nén (có định dạng .rar, .zip).

Đơn vị gửi bản cứng về I-CA trong vòng 05 ngày để cập nhật mở khóa chính thức.

Tên đơn vị
File đính kèm
Chọn tệp tin đính kèm...