Trang chủ / Tin tức / CKS I-CA chính thức liên kết thành công với Cổng đấu thầu quốc gia

CKS I-CA chính thức liên kết thành công với Cổng đấu thầu quốc gia

Ngày 16/09/2022, CKS I-CA chính thức liên kết với Dịch vụ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ kế hoạch và đầu tư

Theo thông báo từ Bộ Kế hoạch và đầu tư thì từ ngày 16/09, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) mới sẽ vận hành chính thức với điểm mới thay đổi là “Hệ thống e-GP mới sử dụng CTS/chữ ký số công cộng để xác thực thông tin của tổ chức/cá nhân đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư”, đổi mới hơn so với hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn  được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp;

Căn cứ hệ thống e-GP bắt buộc mở rộng đáp ứng chữ ký số công cộng thay thế cho chữ ký số chuyên dùng quy định tại điểm 7 điều 3 Giải thích từ ngữ của thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022: “7. Chứng thư số sử dụng trên Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn là chứng thư số công cộng do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.”

Hiện I_CA – Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng  đã là 1 trong 18 nhà cung cấp tích hợp với hệ thống e-GP. Chi tiết thông tin đăng tải tại  https://baodauthau.vn/trang-moi-cua-hoat-dong-dau-thau-qua-mang-post128474.html

Khách hàng có thể sử dụng chính chứng thư số công cộng của tổ chức/doanh nghiệp đang kê khai thuế, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử,…để đăng ký với hệ thống e-GP. Tuy nhiên việc dùng chung chứng thư số sẽ đem lại nhiều bất tiện cho tổ chức/doanh nghiệp do hệ thống đang ràng buộc:

 Tài khoản chỉ được đăng ký 1 chứng thư số

-          Trường hợp NSD có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi chứng thư số thì những gói thầu chưa mở không thể mở được bằng chứng thư số mới. Vì vậy, NSD phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi chứng thư số

—> Kênh bán nên tư vấn Khách hàng nên sử dụng chứng thư số công cộng dành riêng cho hệ thống e-GP để thuận tiện do thường khách hàng có nhiều gói thầu khác nhau và thường xuyên.

Cơ hội thị trường: Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số lượng tài khoản người dùng (gồm BMT, nhà thầu, cơ sở đào tạo…) cần được chuyển đổi khoảng 169.000 tài khoản. Tính đến ngày 12/7/2022, đã có 6.500 người dùng truy cập vào Hệ thống e-GP mới để kiểm tra và gửi đính kèm phiếu cập nhật thông tin (có đầy đủ chữ ký và dấu đỏ của người dùng).

Tổ chức tham gia Hệ thống e-GP là các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia Hệ thống với một hoặc một số vai trò như sau:

a) Chủ đầu tư;

b) Bên mời thầu;

c) Nhà thầu;

d) Đơn vị quản lý về đấu thầu;

đ) Cơ sở đào tạo về đấu thầu.

Theo thông báo từ Bộ Kế hoạch và đầu tư thì từ ngày 16/09, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) mới sẽ vận hành chính thức với điểm mới thay đổi là “Hệ thống e-GP mới sử dụng CTS/chữ ký số công cộng để xác thực thông tin của tổ chức/cá nhân đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư”, đổi mới hơn so với hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn  được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp;

Căn cứ hệ thống e-GP bắt buộc mở rộng đáp ứng chữ ký số công cộng thay thế cho chữ ký số chuyên dùng quy định tại điểm 7 điều 3 Giải thích từ ngữ của thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022: “7. Chứng thư số sử dụng trên Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn là chứng thư số công cộng do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.”

Hiện I_CA – Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng  đã là 1 trong 18 nhà cung cấp tích hợp với hệ thống e-GP. Chi tiết thông tin đăng tải tại  https://baodauthau.vn/trang-moi-cua-hoat-dong-dau-thau-qua-mang-post128474.html

Khách hàng có thể sử dụng chính chứng thư số công cộng của tổ chức/doanh nghiệp đang kê khai thuế, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử,…để đăng ký với hệ thống e-GP. Tuy nhiên việc dùng chung chứng thư số sẽ đem lại nhiều bất tiện cho tổ chức/doanh nghiệp do hệ thống đang ràng buộc:

 Tài khoản chỉ được đăng ký 1 chứng thư số

-          Trường hợp NSD có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi chứng thư số thì những gói thầu chưa mở không thể mở được bằng chứng thư số mới. Vì vậy, NSD phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi chứng thư số

—> Kênh bán nên tư vấn Khách hàng nên sử dụng chứng thư số công cộng dành riêng cho hệ thống e-GP để thuận tiện do thường khách hàng có nhiều gói thầu khác nhau và thường xuyên.

Cơ hội thị trường: Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số lượng tài khoản người dùng (gồm BMT, nhà thầu, cơ sở đào tạo…) cần được chuyển đổi khoảng 169.000 tài khoản. Tính đến ngày 12/7/2022, đã có 6.500 người dùng truy cập vào Hệ thống e-GP mới để kiểm tra và gửi đính kèm phiếu cập nhật thông tin (có đầy đủ chữ ký và dấu đỏ của người dùng).

Tổ chức tham gia Hệ thống e-GP là các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia Hệ thống với một hoặc một số vai trò như sau:

a) Chủ đầu tư;

b) Bên mời thầu;

c) Nhà thầu;

d) Đơn vị quản lý về đấu thầu;

đ) Cơ sở đào tạo về đấu thầu.