Trang chủ / Tin tức / Thông báo về cập nhật mới cổng đấu thầu

Thông báo về cập nhật mới cổng đấu thầu

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG! Chứng thư số ký trên hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia e-GP đặc biệt lưu ý !

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG!

Chứng thư số ký trên hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia e-GP đặc biệt lưu ý:

 

1. Tất cả các chứng thư số mà KH đã và đang dùng trên e-GP không được xóa khỏi USB Token kể cả CTS có trạng thái hết hạn/thu hồi/tạm ngưng/…

- Nguyên nhân: Các gói thầu được đăng ký theo chứng thư số nào thì cần dùng đúng chứng thư số đó để mở thầu (theo cặp khóa private key và public key lưu trữ trong thiết bị USB Token – Serial của cặp khóa được tạo ngẫu nhiên duy nhất 1 lần). Đã xóa thì không cách nào khôi phục lại được.

 

2. Câu hỏi: Có thể dùng chung CTS công cộng cho tài khoản tham gia hệ thống và các tài khoản nghiệp vụ được không?

Trả lời: Hoàn toàn được, người dùng có thể dùng chung 1 USB Token cho cả tài khoản tham gia hệ thống và các tài khoản nghiệp vụ hoặc dùng các USB Token khác nhau đối với tài khoản tham gia hệ thống và các tài khoản nghiệp vụ riêng biệt.

 

3. Câu hỏi: Sử dụng nhiều USB Token cho 1 tài khoản tham gia hệ thống hoặc các tài khoản nghiệp vụ được không

Trả lời: Có thể sử dụng các USB Token khác nhau cho cùng 1 tài khoản bằng việc thực hiện đăng ký CTS và ấn Lưu. Tuy nhiên, nếu tài khoản đăng ký CTS A dùng để đăng E-HSMT thì khi mở thầu phải dùng CTS A để mở thầu, nghĩa là CTS nào dùng để đăng E-HSMT thì phải dùng CTS đó để mở thầu. Trường hợp mất USB Token đăng tải E-HSMT thì sẽ không thể mở thầu được.

 

4. Để phòng tránh nguy cơ xảy ra lỗi đối với các máy tính đã cài đặt phần mềm Agent phiên bản cũ, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cần cài đặt/cập nhật phiên bản Agent mới nhất (Phiên bản agent mới nhất có tên gọi VNeGP Client Agent 1.0.1, chính thức được cập nhật công khai vào ngày 02/10/2022) khi thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống e-GP mới.