Trang chủ / Tin tức / Fix Lỗi PKCS # 11 trên CKS I-CA

Fix Lỗi PKCS # 11 trên CKS I-CA

Hướng dẫn Fix Lỗi PKCS # 11 trên CKS I-CA

FIX LỖI PKCS # 11

Bước 1. Tử cửa sổ Win người dùng gõ “Run” gõ “regedit” chọn“YES” khi đó cửa sổ “Registry Editor” hiện ra như sau:

Tại mục :  HKEY_LOCAL MACHINE → SOFTWARE → MICROSOFT → CRYPTOGRAPHY → Calais (bấm chuột phải) chọn Permissions…

Màn hình hiện ra tiếp tục bấm “ add”

Tiếp tục chọn “advanced..”

Màn hình hiển thị chọn “Find Now” rồi chọn tiếp “Local service” rồi bấm “ ok”

Chọn tiếp “ok”

 

Tiếp tục màn hình hiển thị

1 : Tich chọn Full control

2: Advanced

3: Tích chọn chuyển trạng thái “ Disable inheritance”

4: Tích chọn

5: Apply

6: Yes

 

Bấm ok rồi RS lại máy