Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn thu hồi chứng thư số

Hướng dẫn thu hồi chứng thư số

Hướng dẫn thu hồi chứng thư số

Việc thu hồi chứng thư số xảy ra khi NCC xét thấy chứng thư số của khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động hoặc có yêu cầu thu hồi chứng thư số từ cơ quan chức năng (bộ TTTT, cơ quan công an, cơ quan tố tụng…) hoặc yêu cầu thu hồi trực tiếp của khách hàng.

Hồ sơ yêu cầu thu hồi chứng thư số (đối với trường hợp khách hàng yêu cầu) bao gồm:

Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số I-CA (DK01)

+ Bắt buộc theo đúng form của NCC.

+ Được ký tên bởi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và đóng dấu đỏ của đơn vị (đối với khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp) và ký tên bởi người đăng ký (đối với khách hàng là cá nhân).

+ KH có thể ký điện tử trên mẫu DK01 trong trường hợp chữ ký số còn hiệu lực.

  •  (Trường hợp người ký mẫu DK01 không phải người đại diện pháp luật thì bắt buộc phải có giấy ủy quyền của người đại diện pháp luật cho người được ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số I-CA (DK01) gửi về Nhà cung cấp, hoặc liên hệ nhân viên bán hàng để nhân viên bán hàng nhập yêu cầu, gửi hồ sơ thu hồi chứng thư số.

Bước 2: Nhà cung cấp xét duyệt hồ sơ và tiến hành thu hồi chứng thư số.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.0099.