Trang chủ / Tin tức / Hồ sơ đăng ký chữ ký số

Hồ sơ đăng ký chữ ký số

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký chữ ký số

1. Khách hàng tổ chức/doanh nghiệp
– Bản sao hợp lệ giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư.
– Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp lý (chấp nhận bản photo đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp đó nếu có bản gốc để đối chiếu);
– Bản đăng ký (DK01) sử dụng dịch vụ chứng thư số I-CA. sử dụng mẫu của nhà cung cấp 

Lưu ý: Nếu người đại diện của tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền cho người khác đại diện cho hợp đồng, hồ sơ đăng ký cần có thêm các giấy tờ: Giấy ủy quyền của người đại diện tổ chức/doanh nghiệp, chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp đồng.

2. Khánh hàng cá nhân thuộc tổ chức/doanh nghiệp
– Bản sao hợp lệ giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư.
– Bản sao hợp lệ chứng minh thư hoặc bản sao hộ chiếu của chủ sở hữu chứng thư số.
– Bản sao Giấy bổ nhiệm chức danh.
– Bản đăng ký (DK01) sử dụng dịch vụ chứng thư số I-CA

3. Khánh hàng cá nhân
– Bản sao hợp lệ chứng minh thư hoặc bản sao hộ chiếu của chủ sở hữu chứng thư số.
– Bản đăng ký (DK01) sử dụng dịch vụ chứng thư số I-CA