Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn cài đặt Token chữ ký số I-CA

Hướng dẫn cài đặt Token chữ ký số I-CA

Hướng dẫn cài đặt Token chữ ký số I-CA

Bước 1: Cắm Chữ ký số vào máy tính, Sau đó vào “This PC” chọn Ổ Chứng thư số I-CA.

Bước 2: Click đúp chuột vào biểu tượng I-CA, trên màn hình máy tính sẽ hiển thị mục cài đặt. Nhấn vào file “autorun.exe” để cài đặt Chữ ký số.

Bước 3: Nhấn nút “Yes” để bắt đầu cài đặt

Bước 4: Tiếp theo bấm Install để thực hiện quá trình cài đặt

Bước 5: Chọn ngôn ngữ và nhấn “Ok” để cài đặt

Bước 6: Nhấn “Cài” để cài đặt Chữ ký số vào Máy tính.

Bước 7: Nhấn nút “Kết thúc” để hoàn thành cài đặt.

Bước 8: Sau khi cài xong, Phần mềm Chữ ký số ICA sẽ khởi chạy, nhận chọn “Chứng thư số” và đăng nhập mã Pin để sử dụng.